nrl. pokoipow. domu m2pow. ogrodu m2cena zł/bruttokartastatus 
1.484,0783,56
sprzedane
2.484,0781,92
sprzedane
3.484,0781,92
sprzedane
4.484,0781,96
sprzedane
5.484,0782,01
sprzedane
6.484,0782,03
sprzedane
7.484,0782,06
sprzedane
8.484,0782,09
sprzedane
9.484,0782,11
sprzedane
10.484,0782,14
sprzedane
11.484,0782,17
sprzedane
12.484,0782,19
sprzedane
13.484,0782,22
sprzedane
14.484,07215,21
sprzedane