Informacja o ochronie danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - tzw. „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (RODO), chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez firmę „Fludra Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie przekraczamy naszych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Wdrożone przez nas środki ochrony przetwarzanych danych osobowych, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, mają zapewnić, że nasze działania są zgodne z przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami niniejszej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd komplementariusza Spółki pod nazwą:

Fludra Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Zalasewie pod adresem 62-020 Zalasewo, ul. Kórnicka 235, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000678592, NIP 7773284948, REGON 367304744.

Jeśli jest to konieczne, to gromadzimy Państwa dane osobowe, lecz jedynie w celach:


Jedynie dla wskazanych niżej celów, możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.  

Ponadto, macie Państwo prawo do:


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących w danym zakresie przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jako Administrator, jesteśmy zobowiązani do przechowywania zarówno dokumentów papierowych, jak i elektronicznych, zawierających przetwarzane przez nas dane osobowe, przez okresy wskazane przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych, pod adresem email kontakt@fludradevelopment.pl.


Zarząd Spółki Fludra Development